Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah | ketengah[at]ketengah.gov.my | Tel : (09) 823 1000 Faks : (09) 8223 105

Ekonomi dan Usahawan

Fungsi Bahagian :

  • Merangka strategi pembangunan ekonomi dan usahawan dalam wilayah KETENGAH.
  • Merancang dan melaksanakan program promosi dan pemasaran produk - produk. yang dikeluarkan oleh usahawan KETENGAH.
  • Mewujudkan usahawan KETENGAH yang maju dan berdaya saing (K-MAN) - (Berpandukan kepada pelan strategik).
  • Mengadakan program kerjasama dengan agensi -agensi yang berkaitan dalam bidang latihan, pemasaran dan pembangunan produk.
  • Merancang, melaksana dan memantau pelaksanaan projek Industri Kecil & Sederhana dan projek Industri Asas Tani
  • Menggalak dan menyelaras penyertaan penduduk kepada projek - projek ekonomi dan pertanian komersial.
  • Merancang dan melaksana program latihan keusahawanan kepada bakal usahawan dan usahawan yang berdaftar di dalam Sistem Maklumat Usahawan KETENGAH.