Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah | ketengah[at]ketengah.gov.my | Tel : (09) 823 1000 Faks : (09) 8223 105

Pembangunan Masyarakat dan Sosial

Fungsi Bahagian :-

 • Merangka strategi dan melaksanakan program pembangunan masyarakat di perbandaran dan kampung tradisi.
 • Melaksanakan Program Kesejahteraan Rakyat (PKR).
 • Menyelaras dan memantau pencapaian Program Kesejahteraan Rakyat (PKR).
 • Infrastruktur Desa.
 • Pelaksanaan program - program infrastruktur desa dan kampung tradisi.
 • Mewujudkan desa yang berdaya maju selaras dengan matlamat Desa Q Kementerian.
 • Melaksanakan Program Rakyat Termiskin (PPRT) untuk membantu menambah pendapatan.
 • Merancang dan meningkatkan aktiviti - aktiviti latihan dan pendidikan masyarakat di perbandaran dan kampung tradisi bagi mewujudkan masyarakat berilmu.
 • Merancang dan melaksanakan kegiatan keagamaan penduduk sosial, kebudayaan serta riadah dan sukan.
 • Menggalak dan memberi latihan asas untuk penduduk setempat dalam perindustrian desa yang berorientasikan kepada sumber tempatan.
 • Memberi kesedaran agar setiap individu dan kumpulan sasar dapat mengubah sikap, bersemangat, berdikari dan berminat kepada setiap program pembangunan masyarakat.
 • Merangka kursus / latihan dan kemahiran.
 • Menyelaras program latihan dan pendidikan penduduk dan institusi termasuk kolej, sekolah, NGO dan lain - lain.
 • Mewujud dan mengurus Perpustakaan Desa.
 • Mewujudkan pendidikan non-formal seperti tadika.