Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah | ketengah[at]ketengah.gov.my | Tel : (09) 823 1000 Faks : (09) 8223 105

Perkhidmatan Teknik

Unit Perancang Bandar Dan Desa

Fungsi :-

 • Menyediakan rancangan pembangunan fizikal termasuk keperluan infrastruktur, perumahan, perniagaan dan kemudahan sosial rekreasi dan alam sekitar lanskap.
 • Merancang dan menyelaras kajian yang berkaitan dengan pembangunan pusat - pusat pertubuhan KETENGAH.
 • Memberi khidmat nasihat dan menyelaras dengan bahagian dan agensi luar dalam aspek Rancangan Pembangunan Bandar dan Kampung Tradisi.
 • Bertindak sebagai Urusetia Mesyuarat Pelan Struktur.
 • Penentuan guna tanah dan kawasan pembangunan.
 • Memberi input dalam rancangan wilayah, proses / tatacara perancangan seragam.
 • Penyelarasan gunapakai piawaian - piawaian perancangan fizikal untuk wilayah KETENGAH.
 • Menyediakan pelan dan menyelaras kerja - kerja lanskap.
 • Penilaian dan perancangan semula projek - projek lanskap.
 • Kawalan Kualiti Alam Sekitar.

 

Unit Projek Wilayah KETENGAH

Fungsi :-

 • Kerja rekabentuk projek infrastruktur, bangunan, perumahan dan sebagainya.
 • Menyediakan projek infrastruktur dan kemudahan awam.
 • Dokumen Tender.
 • Melaksanakan projek - projek pembangunan KETENGAH.
 • Mengawasi dan menyeliakan projek - projek pembinaan.
 • Melaksanakan dan menguruskan kerja - kerja penyelenggaraan elektrik.