Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah | ketengah[at]ketengah.gov.my | Tel : (09) 823 1000 Faks : (09) 8223 105

Hartanah dan Kuasa Tempatan

Fungsi Bahagian :-

 • Merancang dan menyediakan tempat kediaman yang selesa.
 • Menyediakan kemudahan - kemudahan tempat perniagaan dan perdagangan.
 • Melaksanakan pentadbiran perumahan.
 • Menentukan kawasan dan penyelenggaraan rumah - rumah di perbandaran dan kampung - kampung tradisi.
 • Menentu dan mengkaji supaya penduduk yang berpendapatan rendah boleh memiliki rumah - rumah dengan bayaran yang berpatutan.
 • Pentadbiran perumahan di perbandaran dan kampung - kampung tradisi dilaksanakan mengikut peraturan - peraturan yang telah ditentukan.
 • Penswastaan.
 • Mengenalpasti kawasan - kawasan tanah mengikut kegunaan dan kesesuaian tanah.
 • Membuat permohonan tanah bagi penyediaan milikan.
 • Membuat kerja - kerja ukur tanah serta mengawas dan menilai.
 • Inventori mengenai tanah dan hartanah Lembaga dengan kemaskini dan selamat.
 • Penjualan tanah termasuk pengiraan harga rumah dan mendapatkan suratan hak milik tanah, bangunan dan lain - lain yang berkaitan.
 • Mengesahkan pelan pengambilan tanah bagi sesuatu projek sehingga selari dengan kehendak kerajaan.
 • Menguruskan perlindungan insuran hartanah dan harta pejabat.
 • Pengurusan hartanah dan lain - lain yang berkaitan dari semasa ke semasa.
 • Bertanggungjawab dalam semua aspek pentadbiran bandar, perkhidmatan sosial dan lain - lain kemudahan asas serta kuasa - kuasa tempatan di perbandaran.
 • Pengukuran kejuruteraan dan pengukuran hak milik tanah.
 • Melaksanakan penguatkuasaan.
 • Pembangunan projek khas.